Samfundsforudsætninger

Rådet for Pensionsprognoser fastsætter hvert efterår de såkaldte samfundsforudsætninger, som pensionsselskaber og pengeinstitutter anvender til beregning af pensionsprognoser for det følgende kalenderår.

 

Samfundsforudsætningerne er rådets forventninger til, hvor meget de forskellige investeringsaktiver, som danskernes pensionsopsparinger er investeret i, vil give i afkast i fremtiden. Pensionsopsparingerne bliver investeret i mange forskellige aktiver som fx aktier, obligationer, ejendomme, infrastruktur osv.

 

Pensionsselskaber og pengeinstitutter anvender samfundsforudsætningerne til at beregne pensionsprognoser til kunderne. Hvor højt investeringsafkastet kan forventes at blive, har nemlig stor betydning for, hvor meget man får udbetalt, når man går på pension.

 

Pensionsprognoser

Alle kunder får en pensionsprognose fra deres pensionsselskab mindst én gang om året. Pensionsprognosen viser, hvor meget man kan forvente at få udbetalt som pensionist. Prognosen er beregnet ud fra samfundsforudsætningerne, som er fastsat af Rådet for Pensionsprognoser.

 

Derudover afhænger prognosen af en række andre forhold, som er mere individuelle eller selskabsspecifikke, bl.a. investeringsfordelinger, levetider, startformue, indbetalinger m.v.

 

Se på PensionsInfo, hvor meget du kan forvente at få udbetalt i pension.

 

Fælles afkastforudsætninger fastsat af eksperter

Det er besluttet, at alle pensionsselskaber og pengeinstitutter som anvender samfundsforudsætninger skal bruge de samme forudsætninger for afkast, når de beregner pensionprognoser. Og samtidig skal forudsætningerne fastsættes af uafhængige eksperter. Derfor har Forsikring & Pension og Finans Danmark nedsat Rådet for Pensionsprognoser.

 

Læs mere om Rådet for Pensionsprognoser.

 

Fælles forudsætninger - som er fastsat af uafhængige eksperter – skal sikre, at kundernes prognoser bliver så realistiske som muligt.

 

Usikkerhed på pensionsprognoser

Det kan aldrig forudsiges med fuldstændig sikkerhed, hvordan for eksempel investeringsafkastet på pensionsopsparingerne vil udvikle sig ud i fremtiden. Der er en usikkerhed på prognosen. Fra 1. januar 2020 skal alle prognoser også vise denne usikkerhed.

 

Derfor fastsætter Rådet for Pensionsprognoser ikke kun forventede afkast, men også forventningerne til risikoen på investeringerne. Risikoen angives ved hjælp af såkaldte standardafvigelser og korrelationer. Pensionsselskaberne bruger disse forudsætninger til at beregne usikkerheden på prognoserne.

 

Dokumentation


Se dokumentation fra rådet.

 

Øvrige links