Samfundsforudsætningerne for pensionsprognoser fastsættes af Rådet for Pensionspronoser
Tema
Debat

Om Rådet

 

Rådet for Pensionsprognoser har til opgave at fastsætte de fælles prognoseforudsætninger, som pensionsselskaber og pengeinstitutter anvender, når de beregninger pensionsprognoser til deres kunder. Rådet fastsætter beregningsforudsætninger for forventede afkast og risikoen på forskellige investeringsaktiver. Forudsætningerne fastsættes årligt.

 

Rådet er nedsat af Forsikring & Pension og Finans Danmark

Rådet for Pensionsprognoser er nedsat af Forsikring & Pension og Finans Danmark. Forsikring & Pension er pensionsselskabernes brancheorganisation. Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde.

 

Rådet er nedsat for at sikre realistiske pensionsprognoser til danskerne. Beregningsforudsætningerne for afkast og inflation fastsættes af uafhængige eksperter, og alle pensionsudbydere skal bruge de samme forudsætninger, når de beregner prognoser til kunderne.

 

Rådet består af tre uafhængige eksperter, som er udpeget for tre år ad gangen. Rådet blev nedsat i 2018.

 

Rådet sekretariatsbetjenes af Forsikring & Pension og Finans Danmark.

 

Kort og langt sigt

Rådet fastsætter afkastforudsætninger for 10 aktivklasser på kort sigt (år 1-10). på basis af input fra ekspertkilder. De kortsigtede forudsætninger er fast-sat ud fra input fra


Mercer
JP Morgan Asset Management
State Street Global Advisors

 

Læs mere om rådets fastsættelse af kortsigtede forudsætninger.

 

Rådet fastsætter langsigtede forudsætninger for aktier og obligationer på basis af den relevante forskningslitteratur på området.

 

Læs mere om, hvordan rådet har fastsat de langsigtede forudsætninger (pdf).

 

Læs mere i kommissoriet for rådet (pdf).

 

 

Rådets medlemmer

 

Formand

Formand for Rådet for Pensionsprognoser Jesper Rangvid

Jesper Rangvid, professor på CBS og leder af pensionsforskningscenteret PeRCent. Formand for udvalget, der analyserede årsagerne til finanskrisen og skrev rapporten herom (”Rangvid-rapporten”).

 

 

Medlem af Rådet for Pensionsprognoser Torben M Andersen

Torben M. Andersen, professor, Århus Universitet, bestyrelsesformand for ATP og tidligere overvismand.

 

 

Medlem af Rådet for Pensionsprognoser Peter Engberg

Peter Engberg Jensen, bestyrelsesformand for bl.a. Finansiel Stabilitet og tidligere koncernchef i Nykredit.

 

 

Download kommissoriet for Rådet for Pensionsprognoser