Samfundsforudsætningerne for pensionsprognoser fastsættes af Rådet for Pensionspronoser
Tema
Debat

Dokumentation

Rådet for Pensionsprognoser udarbejder og offentliggør baggrundsnotater og anden dokumentation om sit arbejde med at fastsætte samfundsforudsætningerne.

 

Samfundsforudsætningerne opdateres hvert år

Rådet beskriver hvert år ændringerne i samfundsforudsætningerne i forhold til sidste år og forklarer baggrunden for ændringerne.

 

Samfundsforudsætningerne er opdelt i et kort og et langt sigt. Forudsætningerne for det korte sigt skal anvendes til prognoser for de første 10 år. De langsigtede forudsætninger anvendes fra år 11 og frem.

 

Typisk vil der for det korte sigt være større eller mindre ændringer fra år til år i samfundsforudsætningerne. Forudsætningerne for det lange sigt vil typisk være mere stabile fra år til år.

 

Rådets arbejde

Hvert år beskriver rådet arbejdet med at fastsætte samfundsforudsætningerne for det kommende år. Det sker i form at et notat, der beskriver de overvejelser rådet har gjort sig, de informationer rådet har indhentet m.v.

 

Se notatet om rådets arbejde (pdf).

 

Notat om de langsigtede afkast

Rådet har udarbejdet et notat, der beskriver, hvordan rådet har fastsat de langsigtede afkastforudsætninger.

 

Læs notatet om de langsigtede afkast (pdf).